top of page

Interview for FOKUS R&D (De Standaard)

"Een van de absolute gamechangers en innovaties in het genezen van ernstige ziektes of aandoeningen, is de tijdige opsporing van deze ziektebeelden. Hier valt dan ook nog heel wat terreinwinst te boeken. In realiteit zien we immers vaak dat ziekteveroorzakers zoals tumoren pas te laat worden opgespoord en een genezing hierdoor niet meer tot de mogelijkheden behoort."Read the full interview here (Dutch): https://www.fokus-online.be/business/biomerkeridentificatie-voor-farma-en-biotech/


Browse the August FOKUS Research & Development issue here (Dutch): https://issuu.com/smartmediabelgium/docs/fokusresearchdevelopment_maart2021


26 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page